Kapitalistang bansa

This has brought about economic destruction and a massive humanitarian crisis. It has given the AFP the license to undertake mass killings, arbitrary arrests and detentions, torture, harassments and abuses against civilians. The soldiers have free rein in plundering personal properties of Marawi residents, from the millions of pesos of business earnings to house appliances of ordinary families. It gave the US a rare chance to undertake more extensive military intevention.

Kapitalistang bansa

Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo at Kapitalismo Ang sistemang kapitalismo at sosyalismo ay magkakambal na modernong proyekto. Ang sosyalismo ay isang modernong proyekto. Ang konseptong ito ay nabuo na halos kasabay ng pag-angat ng burges na lipunan na may saligang paniniwala sa ideya ng liberty, equality at fraternity.

Sa burges na lipunan nagkaroon ng malayang pagkakataon ang kapital upang lumago at lumaki. Sa kabilang banda, ang sosyalismo ay naging aspirasyon na siyang puputol sa mga kalabisan at pagsasamantala ng sistemang kapitalismo.

Sa madalit salita, ang sistemang kapitalismo at sosyalismo ay magkakambal na modernong proyekto. Sabi nga ng isang batikang sosyolohista na si Peter Burger, ang kapitalismo ay may parteng sosyalista at ang sosyalismo ay may parteng kapitalista. Ang obserbasyong ito ay mapapatunayan sa karakter mismo ng kapitalismo na mayroong tinatawag na public domain, at dito pumapasok ang papel na ginagampanan ng gobyerno.

Sa public domain naisasapraktika ang mga polisiya ng estado na kung saan ang mga polisiyang ito ay maihahalintulad sa hilaw man o hinog na anyo sa praktika ng sosyalismo. Ang sosyalimo naman batay sa mga naging karanasan ng mga bansang dumaan at nakadanas ng sistemang ito ay hinarap ang problema ng tuloy-tuloy na pag-unlad na hindi gumagamit ng insentibong pang indibidwal na Kapitalistang bansa gawi sa sistemang kapitalismo.

Hindi napantayan ng mga sosyalistang bansa ang karanasan ng tuloy-tuloy na pag-unlad sa larangan ng produksyon ng mga abanteng kapitalistang bansa.

Sa mga bansang kapitalista, naaalala ang sosyalismo kapag ang mga ito ay nangangailangan ng kaayusan at kontrol kapag nakakaranas Kapitalistang bansa ng isang matinding krisis. Halimbawa nito ang welfare state na naging malaganap noong panahon ng krisis at matinding tunggalian laban sa mga sosyalistang bansa ng mga taong s at 70s.

Masasabi natin na ito ay isang sitwasyon na kung saan naisagad ang hilaw na porma ng sosyalismo sa loob mismo ng sistemang kapitalista. Sa dating Kapitalistang bansa naman, inulunsad ni Mikhail Gorbachev ang glasnost at peretroika o pagbubukas at pagrereistruktura ng sistemang sosyalismo.

Layunin ng programang ito ang unti-unting paglahok ng USSR sa pandaigdigang pamilihan at ang paghabol sa antas ng produksyon ng mga abanteng kapitalistang bansa. Ang prosesong ito ang tinatawag natin ngayong deregulation na naging tuntungan ng globalisasyon. Ito ay may hinininging maunlad na kundisyong materyal… Noong mga huling dekada ng ika na siglo o sa panahon ni Karl Marxang sosyalismo ay isang saray lamang ng pakikibaka ng pandaigdigang kilusan ng komunismo.

Kinalaunan, ang konsepto ng scientific socialism na pinaunlad ni Friedrich Engels ay naging reference ng pormal na programa ng mga komunistang partido tulad ng Russian Social Democratic Labor Party RSDLP ng Rusya, lalo na ang radical wing nito na tinawag na Bolsheviks na pinamunuan ni Vladimir Lenin.

Sa teorya ng Marxismo, ang sosyalismo ay makasaysayang produkto ng tunggalian ng uring proletaryo at ng naghaharing burgesya. Ang tunggaliang ito ay isang diyalektikong paggalaw ng kasaysayan patungo sa mas maunlad na antas.

Samakatuwid, ang papel ng sosyalismo sa kasaysayan ng sangkatauhan ay ang pagsasakatuparan ng isang maunlad at masaganang kundisyon ng lipunan. Ang kundisyong ito ang magwawaksi, halimbawa, sa kompetisyon at kasakiman. Ito ay may hinihinging maunlad na kundisyong materyal upang ito ay magsilbing productive capital ng lipunang sosyalismo.

Kung ang klasikal na konsepto ng sosyalismo ay ilalapat mo sa pangkasalukuyang kalagayan, ito ay dapat magmula sa mga bansa sa North America at Europa. Sa Rusya, kinailangan ang katakot-takot na sakripisyo at pagbuwis ng milyon-milyong buhay.

Ang Aktuwal na Karanasan Ang sosyalismo ay unang naitayo sa bansang Rusya. Ang problema dito, ang Rusya noong ay hindi pa maituturing na kapantay ng mga industriyalisadong bansa sa Europa at Amerika.

Bagaman sinasabi ng mga Leninista na may sapat na bilang ng uring proletaryo at sapat na industriya sa Rusya noong panahong ito, hindi pa rin nito matutugunan ang problema ng maayos na pagtatayo ng sosyalismo sa bansang ito. Dahil dito, kinailangan ng Rusya na maglaan ng katakut-takot na sakripisyo na humantong sa pagbubuwis ng milyon-milyong buhay, maipilit lamang ang pagtatayo ng sosyalismo sa isang bansa.

Hindi rin tinantanan ng panggegera ng mga bansang imperyalista ang Rusya matapos maipanalo ng mga Bolsheviks ang kanilang rebolusyon. Ang mga kondisyong ito ang nag-udyok sa mga Bolsheviks, sa desisyon na rin ni Lenin, na kanselahin ang freedom of press sa Rusya sa ilalim ng war communism Sa panahong ding ito, sinupil ng Red Army ang mga kasapi ng White Army na nanatiling tapat pa rin sa Tsar at sa sistema ng monarkiya, gayundin ang mga peti-burges tulad ang mga kulaks mayayamang magsasaka.

Kapitalistang bansa

Ang dalawang magkasunod na alon ng industriyalisasyon sa ilalim ng pamumuno ni Joseph Stalin ay nagpalakas sa uring manggagawa,mga kapalit ng pagdurog sa burges o peti-burges na elemento ng lipunan, lalo na sa kanayunan. Sa mga programang ito, isinagawa ang forced collectivization ng mga uring magsasaka.

Subalit ang matagumpay na industriyalisasyon na ito ng USSR ang siyang ring nagpausbong sa isang bagong pandaigdigang sitwasyon na nagpalakas sa kilusang sosyalismo. Matapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, sunod sunod ang pagkapanalo ng mga komunistang partido sa mga bansa sa Asya, katulad ng China, North Korea at Vietnam.

Kapitalistang bansa

Sa Eastern Europe naman, nanalo ang sosyalistang rebolusyon sa Yugoslavia samantalang ang mga karatig nitong bansa naman tulad ng Poland at Hungary, puwersahan silang sinakop ng USSR at nagtayo ng mga sosyalistang estado.

Dito naianak ang Silangan at Kanlurang bahagi nito upang siguraduhin ang pagsupil sa kilusang Nazi ni Hitler. Subalit noongpinasimulan ng Bansang Tsina ang programa ng liberalisasyon o pagluluwag ng ekonomiya sa loob mismo ng sistemang sosyalista.

Dahil dito, dumami at umunlad ang uring peti-burges sa Tsina na naging ugat ng krisis pampulitika na pumutok noong Junenang maglunsad ng kilos protesta ang mga estudyante at ilang bahagi ng mga peti-burges sa Plaza ng Tiananmen. Marahas itong sinupil ng gubyernong Tsino at nagresulta sa pagkamatay at pagkawala ng ilang libong indibidwal.

Teddy Casiño and His ‘Monkey’ Economic Solutions | THE VINCENTON POST

Ito ang mga dahilan kung bakit hindi nadamay ang komunistang Tsina sa domino effect ng pagbagsak ng mga sosyalistang bansa noong s.

Nang bumaksak ang gubyernong sosyalista sa Yugoslavia, nabitak ang bansang ito sa mga magkakaaway na grupong etniko at nagbunsod ng sa isang civil war.•Paghigpit sa ugnayan ng mga pamilihan sa iba’t ibang bansa sa daigdig. •Paglawak ng sakop na pamilihan ng malalaki at makapangyarihang kapitalistang bansa tulad ng US, Japan, Australia, Canada at iba pa.

•Pagdagsa ng mga dayuhang produkto sa lokal na pamilihan •Globalisasyon ng impormasyon At ang lahat ng ito ay higit na lumala nang ang mga kapitalistang bansa ay lubos na naghari pagkatapos ng Cold War.

Itinulak nila ang patakarang Globalization na ang . The US-Duterte regime's nearly day Marawi siege is now a fullblown war of suppression against various Moro groups which have taken upon themselves to continue the armed struggle to defend and advance the Moro people's right to self-determination.

Hindi lamang nagtapos sa mga pahayag tungkol sa bansa ang sakop ng aking mga natutunan sapagkat ang mga mata't isipa'y namulat din sa kung panong pagtingin ang nandiyan para sa mga kababaihan at kung bakit napakalaki ng agwat nito kapag iniharap sa mga kalalakihan.

Kapitalismo Sa lahat ng mga yugto ng pagbulusok-pababa, na naharap sa paglala ng mga kontradiksyon ng sistema, inako ng estado ang responsibilidad.

Mr. Teody Navea, BMP Secretary General, explained that their unique way of condemning these “traitors” is to hound them by doing the house to house shame campaign.“The ramming through of the House Resolution last June 2, is a classic tale of thieves at work in .

Contractualization | Ang Proletaryo